PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 9 108000
2 Thế giới mới 25 370000
3 Văn học và tuổi trẻ 26 234000
4 Sách - thư viện & thiết bị giáo dục 26 187000
5 Tạp chí khoa học giáo dục 33 702000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 42 575000
7 Dạy và học ngày nay 42 930000
8 Tạp chí giáo dục 74 1618000
9 Khoa Học giáo dục 74 856500
10 Thế giới trong ta 210 1350000
11 Toán tuổi thơ 249 2223000
12 Kho Sách giáo khoa 732 6823600
13 Kho Sách thiếu nhi 829 8475600
14 Kho Sách Nghiệp vu 934 19664500
15 Kho Sách tham khảo 1995 44165628
 
TỔNG
5300
88282828