PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Giáo Dục tiểu học 1 9000
2 Vật lí tuổi trẻ 9 108000
3 Thế giới mới 25 370000
4 Văn học và tuổi trẻ 27 254000
5 Sách - thư viện & thiết bị giáo dục 28 206000
6 Tạp chí khoa học giáo dục 37 942000
7 Tạp chí thiết bị giáo dục 46 691000
8 Dạy và học ngày nay 46 1030000
9 Khoa Học giáo dục 74 856500
10 Tạp chí giáo dục 82 1818000
11 Thế giới trong ta 240 1890000
12 Toán tuổi thơ 259 2423000
13 Kho Sách giáo khoa 742 6983600
14 Kho Sách thiếu nhi 845 8626000
15 Kho Sách Nghiệp vu 936 19964500
16 Kho Sách tham khảo 2018 44939628
 
TỔNG
5415
91111228