PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GDTH-00.01 Tạp chí giáo dục Tiểu học số 18/2018Nguyễn Vinh HiểnGiáo Dục tiểu học Trong kho
TVTB-02.02 Sách- thư viện và thiết bị giáo dục tập II -2018Phan xuân ThànhSách - thư viện & thiết bị giáo dục Trong kho
TVTB-02.01 Sách- thư viện và thiết bị giáo dục tập II -2018Phan xuân ThànhSách - thư viện & thiết bị giáo dục Trong kho
TTUT-00010 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00009 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00008 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00007 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00006 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00005 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00004 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00003 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00002 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-00001 Toán tuổi thơ số 213+214Trần Quang VinhToán tuổi thơ Trong kho
TCGD-00082 Tạp chí Giáo dục số 438Nguyễn Như ýTạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00081 Tạp chí Giáo dục số 437Nguyễn Như ýTạp chí giáo dục Trong kho
12345678910...