PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV1-00060 Mỹ thuật 1 Sách giáo viênNguyễn Tuấn CườngSách nghiệp vụ lớp 1 Trong kho
STK3-00179 Luyện viết 3 tập 2Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00167 Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00173 Luyện viết 3 tập 1Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00178 Luyện viết 3 tập 2Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00177 Luyện viết 3 tập 2Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00176 Luyện viết 3 tập 2Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00175 Luyện viết 3 tập 2Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00174 Luyện viết 3 tập 2Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00172 Luyện viết 3 tập 1Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00171 Luyện viết 3 tập 1Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00170 Luyện viết 3 tập 1Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00169 Luyện viết 3 tập 1Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00168 Luyện viết 3 tập 1Nguyễn Minh ThuyếtKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
STK3-00166 Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 3Nguyễn Dục QuangKho sách tham khảo lớp 3 Trong kho
12345678910...