PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 04 Năm học : 2022 - 2023
Thứ hai : 26/09/2022
- Toàn trường dự lễ chào cờ; Hội ý CBGVNV. 
- Dạy và học theo TKB, lao động theo lịch.
- GVCN gửi DSHS đăng kí học các CLB.
Tuần : 04 Năm học : 2022 - 2023
Thứ ba : 27/09/2022
- Dạy và học theo TKB, lao động theo lịch.
- Đ/c Oanh, Liển tập huấn tại Hải Dương.
- Cập nhật số liệu phổ cập trên phần mềm.
Tuần : 04 Năm học : 2022 - 2023
Thứ tư : 28/09/2022
- Dạy và học theo TKB, lao động theo lịch.
- Đ/c Oanh, Liển tập huấn tại Hải Dương.
- KTTD đ/c Trang (đ/c Tâm, Lán, Hoài).
Tuần : 04 Năm học : 2022 - 2023
Thứ năm : 29/09/2022
- Dạy và học theo TKB, lao động theo lịch.
-Đ/c Yến, Hồng Thắm hoàn thiện hồ sơ HNVC.
Tuần : 04 Năm học : 2022 - 2023
Thứ sáu : 30/09/2022
- Dạy và học theo TKB, lao động theo lịch.
- Kí duyệt đăng kí giảng dạy, KHDH.