PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Ngọc Khánh
   Sinh ngày: 27/01/2008  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Tiền Liệt - Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Trung Hiếu
   Sinh ngày: 15/09/2008  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Tam Tập-Tân Phong-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Ngọc Khánh
   Sinh ngày: 27/01/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Tiền Liệt - Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Trung Hiếu
   Sinh ngày: 15/09/2008  
   Lớp: 4C
   Chỗ ở: Tam Tập-Tân Phong-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hoàng An
   Sinh ngày: 28/09/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Tiền Liệt-Tân Phong-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba thi giải Toán trên internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Khánh Huyền
   Sinh ngày: 27/06/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Tam Tập-Tân Phong-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi giải Toán; Tiếng Anh trên internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thùy Linh
   Sinh ngày: 04/11/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Tân Thành-Tân Phong-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi giải Toán trên internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Ngọc Bảo
   Sinh ngày: 22/04/2007  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Tiền Liệt -Tân Phong- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhất môn bóng đá mini cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thuỳ Dung
   Sinh ngày: 04/09/2007  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Tiền Liệt -Tân Phong- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi giải Toán trên internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Minh Lý
   Sinh ngày: 01/01/2007  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Tiền Liệt -Tân Phong- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi giải Toán trên internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
1234