PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:46:27 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:46:21 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai23:46:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14076
4Khách vãng lai23:46:06 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai23:45:55 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai23:45:47 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai23:45:33 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai23:45:23 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai23:40:15 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
10Khách vãng lai23:22:18 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12304
11Khách vãng lai23:13:59 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14082
12Khách vãng lai22:56:13 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login.aspx
13Khách vãng lai21:42:22 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10646
14Khách vãng lai21:33:34 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7234
15Khách vãng lai21:26:19 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai20:56:13 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12654
17Khách vãng lai20:25:19 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11426
18Khách vãng lai20:10:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/so_muon_do_dung.aspx
19Khách vãng lai18:28:43 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14069
20Khách vãng lai17:55:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12168
21Khách vãng lai17:53:24 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14564
22Khách vãng lai17:53:11 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12311
23Khách vãng lai17:32:43 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
24Khách vãng lai17:14:01 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai17:12:17 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=352
26Khách vãng lai16:48:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
27Khách vãng lai16:36:49 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00940
28Khách vãng lai16:32:55 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11794
29Khách vãng lai16:31:09 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00940
30Khách vãng lai16:15:50 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
31Khách vãng lai16:13:49 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14504
32Khách vãng lai16:13:23 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai15:28:06 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11298
34Khách vãng lai14:51:19 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12295
35Khách vãng lai14:42:03 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login.aspx
36Khách vãng lai14:34:42 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai14:31:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14711
38Khách vãng lai13:59:11 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
39Khách vãng lai13:41:09 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
40Khách vãng lai13:33:49 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10862
41Khách vãng lai13:02:44 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11352
42Khách vãng lai13:00:20 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
43Khách vãng lai12:48:20 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10643
44Khách vãng lai12:23:24 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
45Khách vãng lai11:42:54 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11384
46Khách vãng lai11:35:56 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai11:10:30 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
48Khách vãng lai11:10:30 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai11:10:29 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
50Khách vãng lai11:10:04 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
51Khách vãng lai11:10:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
52Khách vãng lai11:09:58 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=394
53Khách vãng lai11:09:57 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=408
54Khách vãng lai11:09:51 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
55Khách vãng lai11:09:50 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=405
56Khách vãng lai11:09:49 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=393
57Khách vãng lai11:09:45 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
58Khách vãng lai11:09:26 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=398
59Khách vãng lai11:09:25 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai10:52:04 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
61Khách vãng lai10:51:16 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
62Khách vãng lai10:40:08 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=363
63Khách vãng lai10:29:03 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7239
64Khách vãng lai10:27:33 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11408
65Khách vãng lai09:55:45 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai09:55:14 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai09:47:29 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12177
68Khách vãng lai09:40:54 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12625
69Khách vãng lai09:33:21 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11375
70Khách vãng lai09:30:45 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11161
71Khách vãng lai09:27:48 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
72Khách vãng lai08:53:45 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11335
73Khách vãng lai08:41:06 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10644
74Khách vãng lai08:01:10 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai07:59:35 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14566
76Khách vãng lai07:59:33 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14563
77Khách vãng lai07:59:29 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14562
78Khách vãng lai07:59:27 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14560
79Khách vãng lai07:59:22 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14558
80Khách vãng lai07:59:19 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14557
81Khách vãng lai07:59:17 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14556
82Khách vãng lai07:59:15 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14508
83Khách vãng lai07:58:52 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14507
84Khách vãng lai07:58:50 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14505
85Khách vãng lai07:58:48 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14502
86Khách vãng lai07:17:42 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17944
87Khách vãng lai07:13:15 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai06:59:57 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10663
89Khách vãng lai06:48:49 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12061
90Khách vãng lai06:32:12 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12311
91Khách vãng lai06:31:34 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11735
92Khách vãng lai06:12:37 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12061
93Khách vãng lai05:41:02 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
94Khách vãng lai05:12:00 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10866
95Khách vãng lai04:48:51 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14600
96Khách vãng lai03:43:22 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai03:35:51 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
98Khách vãng lai03:18:42 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10654
99Khách vãng lai03:18:01 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai03:11:54 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=381
101Khách vãng lai02:54:29 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12043
102Khách vãng lai02:50:17 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11501
103Khách vãng lai02:14:40 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11336
104Khách vãng lai01:49:00 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=396
105Khách vãng lai01:40:30 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11772
106Khách vãng lai01:00:26 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11500
107Khách vãng lai00:39:25 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-00001
108Khách vãng lai00:34:36 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
109Khách vãng lai00:11:49 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10870
23 7 2019